Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

 

Jaké informace na úřadě získáte?

CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

V současnosti kontaktní místa CzechPOINT (tedy i OÚ Želnava) poskytují tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí

 • Obchodní rejstřík

 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Insolvenční rejstřík

Výpisy z neveřejných evidencí

 • Rejstříku trestů
 • Bodového hodnocení řidiče
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Datové schránky

 • Podání žádosti o zřízení datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
 • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost

Ostatní

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Autorizovaná konverze na žádost

Kde tyto informace v Želnavě získáte?

Uvedené výpisy pořídíte v pracovní době pro veřejnost v kanceláři Obecního úřadu v Želnavě.


Kolik za tyto informace v Želnavě zaplatíte?

Ceník naleznete zde


Jaké informace pro pořízení jednotlivých výpisů potřebujete vědět?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík - IČ subjektu
 • Živnostenský rejstřík - IČ podnikatele / fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí - Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 • Bodové hodnocení řidiče - OP nebo ŘP 

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.


Zpět na úvodní stranu CzechPOINT a ověřování

TOPlist