Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Ceník služeb Czech POINT            

Název registru – úkon   Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč
Výpis bodového hodnocení řidiče 60,- Kč 50,- Kč
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100,- Kč 50,- Kč
Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč

Ceník stanoven na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - Část I,  Položka 3 a Položka 10.


Ověřené výpisy z veřejných evidencí

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ podnikatele
Insolvenční rejstřík IČ organizace / osobní údaje

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů (RT), bodové hodnocení řidiče (BHŘ)

Pro vydání ověřeného výpisu z RT, BHŘ je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT, BHŘ je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT, BHŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřenou plnou moc a svoji totožnost.

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Pro vydání přístupu do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH je třeba předložit identifikaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte, Czech POINT jej na místě vystaví), případně živnostenské oprávnění. Identifikací žadatele je platný občanský průkaz. Pokud někdo žádá o výpis v zastoupení musí předložit úředně ověřenou plnou moc.


Více o tom, co poskytuje Czech Point, se dozvíte na webových stránkách www.czechpoint.cz


TOPlist